Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Official website of UNA Europa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KONTAKT:

Operational Lead

Hanna Gemza 

hanna.gemza@uj.edu.pl

+ 48 12 663 3016

Czapskich 4/24

31-110 Kraków 

 

Izabela Krajewska

i.krajewska@uj.edu.pl

+48 12 663 3832

Czapskich 4/24

31-110 Kraków 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

UNA EUROPA, 1EUROPE Kick-Off meeting

UNA EUROPA, 1EUROPE Kick-Off meeting

 

  

W dniach 22- 24 stycznia 2020 roku odbyła się oficjalna inauguracja międzynarodowego projektu 1Europe realizowanego w ramach partnerstwa UNA EUROPA. Partnerstwo obejmuje osiem europejskich uniwersytetów badawczych: KU  Leuven, Freie Universität Berlin, Università di Bologna, Helsingin Yliopisto, University of Edinburgh, Universidad Complutense de Madrid, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne oraz Uniwersytet Jagielloński. 

 

Projekt 1Europe jest finansowany w ramach programu Erasmus European Universities Initiative, ogłoszonego po raz pierwszy w 2019 r. przez Komisję Europejską. Uniwersytety Europejskie stanowią międzynarodowe sojusze instytucji szkolnictwa wyższego z całej UE, które łączy wspólna długoterminowa wizja, i które promują europejskie wartości oraz europejską tożsamość. Celem tej inicjatywy jest wzmocnienie mobilności studentów oraz pracowników, a także osiągnięcie znaczącego postępu w obszarze jakości, wydajności, atrakcyjności i międzynarodowej konkurencyjności europejskich uniwersytetów. Członkami sojuszy mogą zostać wszelkie instytucje szkolnictwa wyższego z UE oraz ich partnerzy stowarzyszeni tj. instytucje spoza obszaru szkolnictwa wyższego. W pierwszym konkursie, spośród 54 otrzymanych wniosków, wybrano 17 Uniwersytetów Europejskich obejmujących 114 instytucji szkolnictwa wyższego z 24 państw członkowskich, w tym partnerstwo Uniwersytetu Jagiellońskiego - UNA Europa. 

Uniwersytet Jagielloński podczas inauguracji projektu 1Europe reprezentowany był przez trzynastoosobową delegację
tj. prof. dr hab.  Stanisława Kistryna, prorektora UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych; 
prof. dr hab. Bartosza Brożka, kierownika projektu 1EUROPE i prodziekana Wydziału Prawa i Administracji; Dorotę Maciejowską, kierownika Działu Współpracy Międzynarodowej UJ; Hannę Gemzę, koordynatora partnerstwa UNA Europa w UJ; Izabelę Krajewską, koordynatora ds. promocji i mediów społecznościowych w Dziale Współpracy Międzynarodowej UJ;  przedstawicieli następujących grup eksperckich:  ‘Sustainability’ -prof. dr hab. Piotra Szwedo; ‘Data Science & Artificial Intelligence’ - prof. dr hab. Piotra Białasa;  ‘Cultural Heritage’ - prof. dr hab. Piotra Krasnego;  ‘European Studies’ - dr Nataszę Styczyńską oraz przedstawicielki grup roboczych ‘Mobility’ - dr Izabelę Zawiską z Działu Współpracy Międzynarodowej UJ oraz ‘Teaching and Learning’ - dr Karolinę Czerską-Shaw. Ponadto UJ reprezentowany był przez  Marcelinę Kościołek, Przewodniczącą Samorządu Studentów oraz stowarzyszonego partnera UNA Europa, Pawła Błachno, prezesa Jagiellońskiego Centrum Innowacji.   

22 stycznia rano posiedzenie partnerów projektu 1Europe odbyło się w zamiejscowej siedzibie Uniwersytetu KU Leuven w Brukseli. Spotkanie rozpoczęło zebranie członków komitetu sterującego UNA Europa, którego reprezentantem w UJ jest prof. dr hab. Bartosz Brożek. W spotkaniu wzięły udział również Hanna Gemza oraz Izabela Krajewska. Podczas spotkania dyskutowano nad strategią realizacji projektu 1Europe. Liderzy poszczególnych obszarów zadań przewidzianych w projekcie prezentowali programy robocze oraz dokonali podsumowania licznych działań wykonanych już w ramach projektu.

Równolegle do posiedzenia komitetu sterującego odbyło się spotkanie grupy roboczej „UNA Europa Research Task Force”, poświęcone planom w zakresie rozwoju badań i innowacji przewidzianych w projekcie. W spotkaniu uczestniczył prof. dr hab. Stanisław Kistryn.

Ważnym punktem tego dnia było przede wszystkim spotkanie rektorów oraz zarządu UNA Europa z Themis Christophidou, dyrektor generalną ds. edukacji w Komisji Europejskiej.

Kluczowym wydarzeniem była popołudniowa otwarta debata, w której mieli możliwość wypowiedzieć się przedstawiciele publiczności. W debacie wzięło udział 300 osób z 24 krajów Europy i spoza. Debatę otworzył
Prof. Luc Sels, rektor KU Leuven. W jednym z paneli UJ reprezentował prof. dr hab. Bartosz Brożek, który przedstawił koncepcję Uniwersyteckiego Laboratorium Przyszłości z wizją holistycznych działań w zakresie systemowych zmian wprowadzanych w europejskich uniwersytetach przyszłości:
 „Powinniśmy zmienić nasze nastawienie i zacząć myśleć nieszablonowo”. Tematem dyskusji była przyszłość uniwersytetów europejskich oraz ich znaczenie dla kolejnych pokoleń i wyzwń społecznych oraz klimatycznych i ekonomicznych. Rozważano,  jakie umiejętności powinni posiadać studenci w przyszłości, czy uniwersytety będą istnieć tylko online w 2030 roku oraz jak europejskie uniwersytety mogą współpracować z innymi zainteresowanymi stronami w celu stworzenia nowego wymiaru Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. 

„To dzięki połączeniu zespołów z różnych dyscyplin, krajów i języków, utalentowani studenci, badacze i pracownicy naukowi będą mogli opracować rozwiązania dla naszych naglących potrzeb społecznych”, powiedziała Themis Christophidou.  

„W edukacji nie chodzi o stopnie naukowe. Myślę, że edukacja polega na otwarciu umysłu, rozwiązywaniu problemów i uczynieniu świata lepszym miejscem. Uniwersytety muszą się zmienić, aby naprawdę osiągnąć te cele”, podsumowała Olga Wessels, kierownik biura sojuszu  European Consortium of Innovative Universities (ECIU).  

23 i 24 stycznia odbyły się wewnętrzne spotkania przedstawicieli partnerów UNA Europa w siedzibie głównej uniwersytetu KU Leuven w Leuven. Podczas  spotkań omówiono cele i założenia projektu, przedstawiono liderów poszczególnych grup zadaniowych oraz przeprowadzono pierwsze spotkania robocze. 

Reprezentanci czterech obszarów: ‘Sustainability’, ‘European Studies’, ‘Cultural Heritage’, ‘Data Science & Artificial Intelligence’ oraz grupy robocze ‘Mobility’ oraz ‘Learning and Teaching’ omawiali przyszłą współpracę i podział zadań. Był to również szczególnie ważny dzień dla studentów, ponieważ wybrali oni swojego przewodniczącego grupy ‘Student Board”, którym został Andrew Wilson z Uniwersytetu w Edynburgu. 

24 stycznia odbyło się spotkanie zarządu  UNA Europa, które miało na celu podsumowanie dotychczasowej współpracy oraz omówienie przyszłych działań.

Następne spotkanie w ramach projektu zaplanowano na 16 i 17 marca 2020 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 

Dyskusje podczas trzydniowych wydarzeń partnerów UNA Europa były bardzo obiecujące i można mieć nadzieję, że projekt 1Europe przyczyni się do utworzenia nowego ekosystemu w obszarze Europejskiego Szkolnictwa Wyższego, który sprosta wyzwaniom przyszłości.