Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Official website of Una Europa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KONTAKT:

Operational Lead

Hanna Gemza 

hanna.gemza@uj.edu.pl

+ 48 12 663 3016

Czapskich 4/13

31-110 Kraków 

 

Izabela Krajewska

i.krajewska@uj.edu.pl

+48 12 663 3832

Czapskich 4/13

31-110 Kraków 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Seminarium: Una Europa - europejski uniwersytet przyszłości na Tygodniu Jakości Kształcenia

Seminarium: Una Europa - europejski uniwersytet przyszłości na Tygodniu Jakości Kształcenia

W roku 2019 powstało pierwszych 17 uniwersytetów europejskich zrzeszających ponad 100 instytucji szkolnictwa wyższego. Wśród nich znalazło się pięć polskich uczelni, w tym Uniwersytet Jagielloński jako członek konsorcjum Una Europa. Una Europa dąży do stworzenia zintegrowanego uniwersytetu europejskiego, budowanego na potencjale i mocnych stronach swoich partnerów przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań dotyczących nauki i mobilności. Wspólnie z partnerami (w tym z partnerami stowarzyszonymi) Uniwersytet Jagielloński podejmuje długofalowe działania, takie jak: wspólne studia licencjackie, kolegium doktorskie, programy life-long learning oraz kursy MOOC skierowane do szerokiej publiczności, wspólne projekty naukowe, dydaktyczne i zarządcze, wspólne wizje uniwersytetu przyszłości, innowacyjne przedsięwzięcia angażujące całą społeczność akademicką.
Dyskusja ma na celu zaprezentowanie innowacyjnych koncepcji budowania paneuropejskiego kampusu, w tym w szczególności przedsięwzięć edukacyjnych, które zostały zaplanowane w Una Europa i które są sukcesywnie wdrażane w uniwersytetach partnerskich.

Prowadzący:

prof. dr hab. Stanisław Kistryn - Pełnomocnik Rektora UJ ds. współpracy w ramach Una Europa

Paneliści:

dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. UJ (Pełnomocnik Rektora UJ ds. jakości kształcenia)

prof. dr hab. Bartosz Brożek (Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji)

dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ (Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

dr Karolina Czerska-Shaw (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

mgr Hanna Gemza (Dział Współpracy Międzynarodowej)  

 

Termin: 12.04.2021, godz. 15:00-16:00
Miejsce: platforma MS Teams
Forma: seminarium