Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Official website of Una Europa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KONTAKT:

 •  
 • Hanna Gemza
  Una Europa Operational Lead
 • hanna.gemza@uj.edu.pl
 • + 48 12 663 3016
 • Czapskich 4/13
 • 31-110 Kraków 
 •  
 • Izabela Garibaldi
  Una Europa Communication Lead
 • Izabela Garibaldi
 • izabela.garibaldi@uj.edu.pl
 • +48 12 663 3832
 • Czapskich 4/13
 • 31-110 Kraków 
 •  
 • Agnieszka Ptak
  Una. Resin Operational Lead
 • agnieszka1.ptak@uj.edu.pl
 • +48 12 663 3855
 • Czapskich 4/13
 • 31-110 Kraków 
   
 • Marco Reyes-Bernal
 • Student Board Representative
 • marco.reyes.bernal@student.uj.edu.pl
 • +48 12 663 1171
 • +48 12 663 1172
 • Czapskich 4/23
 • 31-110 Kraków 
 •  

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet w Lejdzie dołączył do związku uniwersytetów europejskich Una Europa

Uniwersytet w Lejdzie dołączył do związku uniwersytetów europejskich Una Europa

Rok 2022 rozpoczął się pomyślnie dla Una Europa, ponieważ 13 stycznia związek wiodących uniwersytetów badawczych powitał nowego partnera z Holandii. Uniwersytet w Lejdzie (Universiteit Leiden) i inni partnerzy Una Europa będą korzystać ze swoich wspólnych zasobów, aby kształtować przyszłość Europy poprzez innowacyjną edukację, badania i wymianę międzynarodową.

Założony w 2018 r.,  związek uniwersytetów europejskich Una Europa wykracza poza tradycyjne granice geograficzne i dyscyplinarne, aby pracować na rzecz europejskiego uniwersytetu przyszłości. Sztandarowy projekt 1Europe ma na celu utworzenie ogólnoeuropejskiego żywego laboratorium, którego podstawą jest ponad dwadzieścia wspólnych innowacyjnych formatów w zakresie edukacji i mobilności, w tym Una Europa Joint Bachelor in European Studies i Joint PhD in Cultural Heritage, a także Micro Module in Sustainability i Continuous Education Certificate in Data Science and AI. W ramach projektu Una.Resin, Una Europa podejmuje pierwsze kroki w kierunku rozwoju ekosystemu w zakresie badań i innowacji poprzez budowanie wspólnego programu badawczego, opracowywanie strategii wspólnego korzystania z infrastruktury i wzmacnianie kapitału ludzkiego.

Jako nowy partner związku uniwersytetów europejskich Una Europa, Uniwersytet w Lejdzie dołącza do Uniwersytetu Jagiellońskiego, Freie Universität Berlin, KU Leuven, Universidad Complutense de Madrid, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, University of Edinburgh i Helsingin yliopisto.

Uniwersytet w Lejdzie obejmuje siedem wydziałów w dwóch dużych holenderskich miastach: Lejdzie i Hadze. Kampus w Lejdzie jest siedzibą Leiden Law School, archeologii i nauk humanistycznych. W dziedzinie nauk przyrodniczych, medycznych, społecznych i behawioralnych ważnym miejscem jest Leiden Bio Science Park, gdzie uniwersytet łączy siły ze środowiskiem biznesowym i Centrum Medycznym Uniwersytetu w Lejdzie (LUMC). Z kolei kampus w Hadze koncentruje się na współpracy z organizacjami międzynarodowymi i sektorem publicznym.

Uniwersytet w Lejdzie liczy ponad 33 800 studentów oraz 7 100 pracowników. Nowy partner Una Europa jest dużą, prowadzącą intensywne badania instytucją o globalnym zasięgu, która wniesie znaczący wkład w społeczność uniwersytetu europejskiego i wzmocni przyszłą strategię.

English version: HERE