Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Official website of Una Europa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Una4UA

Una4UA

Solidarni z Ukrainą – Uczelnie Europejskie wsparcie współpracyz uczelniami ukraińskimi w ramach sojuszy UE.

Una4UA to projekt którego głównym celem jest finansowanie współpracy międzynarodowej z partnerem z Ukrainy, w zakresie działań komplementarnych i synergicznych do inicjatyw podejmowanych w ramach sojuszu Uniwersytetu Europejskiego.

Uniwersytet Jagielloński będący członkiem związku uniwersytetów europejskich Una Europa rozpoczął w styczniu 2023 roku realizację projektu pod nazwą Una4UA. Projekt ten, poprzez włączenie do działań realizowanych w ramach partnerstwa europejskiego studentów, doktorantów oraz kadry akademickiej i administracyjnej z uczelni w Ukrainie, ma na celu zapoznanie środowiska akademickiego Ukrainy z działaniami uniwersytetu europejskiego, nawiązania i zacieśnienia istniejącej współpracy, a także dzielenie się doświadczeniami w zakresie podnoszenia jakości kształcenia i badań, opracowania innowacyjnych formatów i metod kształcenia oraz tworzenia nowych programów studiów.

Do udziału w projekcie zapraszamy naszych ukraińskich kolegów, a proponowana oferta obejmuje uczestnictwo w wizytach studyjnych, stażach, szkołach letnich/zimowych, seminariach, warsztatach, szkoleniach oraz kursach, które prowadzone będą w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz uczelniach stowarzyszonych w Una Europa.

Realizacja projektu wpłynie na podniesienie kompetencji naukowych, badawczych i metodologicznych, a także kompetencji językowych i międzykulturowych uczestników, wzmacniając tym samym internacjonalizację i międzynarodowy rozwój wszystkich zaangażowanych we współpracę jednostek. Poprzez realizację projektu Una4UA chcemy aktywnie wspierać środowisko akademickie uczelni ukraińskich w odbudowie szkolnictwa wyższego oraz transformacji do standardów europejskich po zakończeniu działań wojennych. Największym sukcesem realizowanego projektu będzie wsparcie w procesach umiędzynarodowienia, budowania wspólnoty europejskiej oraz wzmocnienie komunikacji pomiędzy europejskimi uczelniami zrzeszonymi w Una Europa, wyznającymi te same wartości i cele. 

 

CEL WSPARCIA:
Sfinansowanie współpracy międzynarodowej z Partnerem z Ukrainy, w zakresie działań, komplementarnych i synergicznych do działań podejmowanych przez nich w ramach sojuszu Uniwersytetu Europejskiego -zadanie zlecone NAWA przez MEiN


DZIAŁANIA
9 typów działań; lista uprawnionych działań wskazana w umowie o współpracy


Zespół projektowy UJ:
UnaEuropa Ad Hoc TaskForce on Ukraine:

prof. dr hab. Alicja Józkowicz
mgr Małgorzata Grzelewska
dr inż. Izabela Zawiska

 

Więcej: TUTAJ