Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

KONTAKT:

Koordynatorka UNA Europa

Hanna Gemza 

hanna.gemza@uj.edu.pl

+ 48 12 663 3016

Czapskich 4/24

31-110 Kraków 

 

Koordynatorka ds. promocji UNA Europa

Izabela Krajewska

i.krajewska@uj.edu.pl

+48 12 663 3832

Czapskich 4/24

31-110 Kraków 

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Spotkanie rektorów uczelni partnerskich sieci UNA EUROPA

Web Content Display Web Content Display

JU&UNA Europa

Uniwersytet Jagielloński jest jednym z członków sieci UNA Europa, która została zrealizowana w ramach projektu Komisji Europejskiej, dotyczącego rozwoju Europejskich uniwersytetów w perspektywie  do 2050 roku. Zrzeszone w sieci uniwersytety otrzymały wsparcie Unii Europejskiej na stworzenie sieci partnerskich uniwersytetów, które w perspektywie będą mogły  stworzyć jeden wspólny europejski uniwersytet. 

Uniwersytet Jagielloński, jako jedyna uczelnia polska i jedyna z Europy środkowo-wschodniej, został zaproszony do współtworzenia sieci i udziału w tej prestiżowej inicjatywie. Było to możliwe jedynie dzięki szerokim i intensywnym działaniom międzynarodowym Uczelni, przyjacielskim kontaktom z uczelniami partnerskimi oraz doskonałej jakości prowadzonych badań naukowych. Aktywność sieci UNA Europa pozwoli decydentom na szczeblu europejskim na ujrzenie szerszego obrazu stanu rzeczywistego również polskich uczelni badawczych, ich realnych potrzeb oraz kierunku rozwoju.

Zadania przewidziane do realizacji przez UJ w ramach udziału w sieci UNA Europa:

Cele, misja oraz zadania Gildii wpisują się doskonale w strategię modernizacji europejskiego szkolnictwa wyższego, oraz w program umiędzynarodowienia uczelni. Zgodne są też z wewnętrzną polityką internacjonalizacji uczelni, a szczególnie jej zaangażowaniem w znaczące inicjatywy o wymiarze globalnym. Uniwersytet Jagielloński zamierza aktywnie włączyć w proces tworzenia struktur nowoczesnego europejskiego szkolnictwa wyższego dzięki czemu będzie reprezentatem wszystkich uczelni wyższych nie tylko z Polski ale także Europy środkowej i wschodniej. 
Uczelnia będzie zatem reprezentować głosy wielu polskich instytucji naukowych na arenie europejskiej.
Niewątpliwie uczestnictwo w sieci przyczyni się również do zwiększenia liczby wspólnych projektów edukacyjnych i naukowych realizowanych przez Uniwersytet Jagielloński z zagranicznymi partnerami, nie wykluczając udziału w badaniach także innych polskich instytucji naukowych, co wpłynie z kolei na podniesienie prestiżu oraz pozycji polskiego szkolnictwa wyższego w rankingach światowych.